Investering

  • Particulier €100,- per uur (vrijgesteld van BTW) / sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur;
  • Zakelijk €110,- per uur (excl BTW) / sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur;
  • Tarieven voor personen rond het bijstandsniveau en jongeren tot 23 jaar zijn bespreekbaar.

Vergoedingen

Wordt therapie vergoed?

Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Indien de zorgverzekering het toelaat, kun je voor de Psychodynamische therapie een deel vergoed krijgen. Je kunt het beste bij je zorgverzekering navragen of de factuur declarabel is. Dat scheelt zomaar een paar ’tientjes’ per sessie. Coaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Informatie die nodig is om bij de zorgverzekeraar de factuur te kunnen declareren is: AGB-zorgverlenersnummer: 90118355

AGB-pratijkcode: 90094216

KvK-nummer: 81429797

BTW-id: NL003564181B53

VBAG lidnummer: 22405006

RBCZ: licentiecode: 240645R

Prestatiecode: 24504

Wordt coaching vergoed?

Coaching wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar. Er zijn verschillende manieren om de kosten voor een coachtraject vergoed te krijgen. Zo zijn de kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. De coaching moet dan wel gericht zijn op een financieel- economische verbetering van je positie in de maatschappij. Voor verdere informatie raad ik je aan om navraag te doen bij de belastingdienst.

Via je werkgever.

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de arbodienst.

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie, voorkoming van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.