De holistische aanpak burn-out, ontwikkeld door Fred Streefkerk en Tanja de Bont is een diepgaande kijk en benadering op het herstel van burn-out.

Als psychodynamisch therapeut, opgeleid in deze methode, ben ik ervan overtuigd dat de holistische aanpak cruciaal is voor het effectief begeleiden van mensen met overspanningsklachten of een burn-out. In het najaar van 2024 zal ik mij verder bijscholen met de opleiding Stress en Burn-out Coaching volgens de CSR-Methode, waardoor ik nog beter in staat zal zijn om mijn cliƫnten te ondersteunen bij hun herstelproces.

De holistische aanpak richt zich op diverse herstel bevorderende factoren die cruciaal zijn voor een effectieve revalidatie:

1. Acceptatie van de situatie: Het erkennen en accepteren van de huidige omstandigheden vormt de eerste stap naar herstel.

2. Balans tussen inspanning en ontspanning: Het vinden van een gezonde balans tussen werk, rust en ontspanning draagt bij aan duurzaam herstel.

3. Gezonde stofwisseling: Voeding en lichaamsbeweging spelen een centrale rol bij het bevorderen van fysiek welzijn en energiemanagement.

4. Steun vanuit de omgeving: Een ondersteunende en begripvolle omgeving kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het herstelproces.

5. Contact met het lichaam en het hart: Het bewust worden en herstellen van de verbinding met zowel het lichaam als de emoties helpt bij het opbouwen van veerkracht.

6. Zelfinzicht: Het ontwikkelen van zelfbewustzijn en inzicht in de eigen behoeften en grenzen is essentieel voor blijvend herstel en preventie.

Deze holistische benadering biedt een uitgebreid kader voor effectieve ondersteuning tijdens het herstelproces en de re-integratie van mensen die kampen met een burn-out.

Oorzaken, voortekenen en symptomen van overspanning en burn-out:

Oorzaken:

Overspanning en burn-out kunnen veroorzaakt worden door langdurige stress, waarbij de draaglast langdurig hoger is dan de draagkracht. Factoren zoals hoge werkdruk, perfectionisme, gebrek aan sociale steun, en ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen bijdragen aan het ontstaan van overspanning en uiteindelijk burn-out.

Voortekenen:

Voortekenen van overspanning en burn-out kunnen variƫren, maar vaak zijn er signalen zoals chronische vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, emotionele uitputting, en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Ook kunnen fysieke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn en maagklachten optreden.

Symptomen:

Symptomen van burn-out omvatten een uitgeput gevoel dat niet verdwijnt na rust, emotionele uitputting, verminderde prestaties op het werk of in andere domeinen van het leven, cynisme en distantie ten opzichte van werk of sociale contacten, en een verminderd vermogen om taken uit te voeren die voorheen geen problemen opleverden.

Therapie bij overspanning en burn-out heeft een andere benadering van therapie, omdat er eerst gewerkt kan gaan worden aan het accepteren van de burn-out, waarbij mogelijk gevoelens van schaamte en schuld komen kijken. Ook zal de focus in het begin zijn om de zogenaamde accu weer op te laden, voordat er pas gewerkt kan worden zelfinzicht.

Heb je vragen? Bel of mail me. Er is altijd ruimte om vrijblijvend vragen te beantwoorden, voordat je overgaat tot het plannen van een afspraak.